Crear i gestionar butlletins de l'església

Primer, aneu a bulletins.varialabs.com o feu clic a Butlletins al tauler del vostre compte .

Crea un butlletí nou

Feu clic al botó Crea i seleccioneu una data (el proper dissabte se seleccionarà per defecte) i, a continuació, seleccioneu un disseny.

Veureu una vista prèvia de les dues cares del butlletí. Si heu creat un butlletí abans, el contingut de l’últim butlletí s’utilitzarà per al nou.

Edició

Primer, trieu la mida del paper.

Si utilitzeu una impressora comercial o si la vostra impressora no imprimeix a la vora del paper, seleccioneu Imprimeix amb sagnat i , a continuació, talleu les vores després d’imprimir amb les marques que es mostren. Alguns dissenys tenen vores blanques, en aquest cas no caldrà tallar-ne les vores ni imprimir amb sagnat.

Feu clic al text per editar-lo directament i ressalteu el text per aplicar el format.

Alguns textos, com ara l’escola sabàtica de la setmana, s’actualitzaran automàticament, però es poden editar si cal.

Les seccions de tipus de llista, com ara avisos i esdeveniments, mostraran botons més i menys quan es faci clic en qualsevol dels textos de la secció. Utilitzeu-los per afegir i eliminar elements de la llista.

Es pot fer clic a les imatges per canviar-les amb una imatge pública o penjant-ne una.

descarregar

Quan hagis acabat, fes clic al botó Descarrega a la part inferior dreta de la pantalla. Qualsevol canvi no desat primer es desarà i després es generarà i baixarà un PDF.